IGU

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) er en forsøgsordning, som giver mulighed for arbejde og opkvalificering for flygtninge og familiesammenførte. Integrationsgrunduddannelsen varer to år og omfatter ansættelse i en lønnet praktikstilling på en virksomhed og skoleundervisning.

I løbet af de to år, kan du nyde godt af at: