Økonomisk støtte

Regeringen har i forbindelse med ændringerne af integrationsloven, tilføjet økonomiske incitamenter til at ansætte en flygtning. Læs mere herunder.

Bonus til private virksomheder, der ansætter flygtninge i ordinær beskæftigelse

Fra UIM.dk

Integrationsloven er ændret, således at staten i en 3-årig periode udbetaler bonus til de virksomheder, der ansætter en flygtning eller en familiesammenført til en flygtning.
Med ændringen af integrationsloven, der trådte i kraft den 1. juli 2016, vil staten udbetale bonus til de private virksomheder, der i perioden fra den 1. juli 2016 til den 30. juni 2019 ansætter en flygtning.
Det er en forudsætning, at den pågældende er meddelt opholdstilladelse som flygtning eller familiesammenført til en flygtning, og at ansættelsen sker senest 2 år efter at opholdstilladelsen er meddelt. 

Læs mere her: 

Ordinær beskæftigelse

Bonus til virksomheder, der har en udlænding ansat i IGU

Fra UIM.dk

En virksomhed, som har ansat en udlænding i et IGU-forløb, kan få udbetalt en bonus fra staten.
Der udbetales 20.000 kr. i bonus til virksomheden, når udlændingen har været ansat i 6 måneder, og yderligere 20.000 kr. efter 2 års ansættelse, når forløbet er fuldført.

Læs mere her: 

IGU